Slimmer werken,
blije klanten

Kaizen / Lean tools

Lean Manufacturing is een brede methode en bevat dan ook weer verschillende submethodieken en tools die gebruikt kunnen worden. Deze methodieken kunnen ook gecombineerd worden met Kaizen. We hebben de belangrijkste voor je op een rijtje gezet en kort uitgelegd.

5S
5S staat voor 5 Japanse woorden die bedoeld zijn om gestandaardiseerde en efficiënte werkplek te creëren. 5S is in theorie simpel toe te passen. Iedereen kan meedoen en het motiveert.

Bottleneck theorie
Dit is een managementtheorie die ontwikkeld is door Eliyahu Goldratt. In elk proces zijn er knelpunten die geanalyseerd en geëlimineerd moeten worden voordat de volgende processen in gang worden gezet.

Business process redesign
Vrij vertaald betekent dit “bedrijfprocesverbetertechniek”. Dit is een managementtechniek waarin een organisatie haar processen opnieuw inricht om grote verbeteringen te realiseren.

FMEA
Met de Failure Mode and Effects Analysis kun je mogelijke faalwijzen en hun effecten analyseren om voortaan procesmaatregelen te nemen die het falen voorkomen.

INK-model
Het INK-model is een veel gebruikt managementmodel en is bedoeld om zelfevaluaties uit te voeren binnen organisaties. Door middel van het INK-model worden verbeterpunten voor de organisatie ontdekt. Het model helpt organisaties te focussen op processen waar verbeteringen mogelijk zijn.

Intervisie
Dit is een vorm van deskundigheidsstimulering waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s om mee te denken over vraagstukken over knelpunten uit hun eigen werkproces. Dit meedenken betekent niet het komen met oplossingen, maar het stellen van vragen om zo met eigen deskundigheid een beeld te krijgen van het probleem en hoe dit opgelost moet worden.

Kwaliteitscirkel van Deming
Deze cirkel is een visueel hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en het oplossen van problemen. De cirkel is ontwikkeld door William Edwards Deming, waar hij dus ook zijn naam aan te danken heeft. De cirkel bevat vier activiteiten die op iedere organisatie toegepast kunnen worden en voor een betere kwaliteit kunnen zorgen.

220px-Demingkwaliteitscirkel
Bron: Wikipedia, Kwaliteitscirkel van Deming

Poka yoke
Poka yoke (ポカヨケ) betekent letterlijk ‘foutbestendig’ en wordt veel gebruikt in Lean Manufacturing. Het is een methode om een productieproces op een bepaalde manier in te zetten zodat het bijna onmogelijk is om fouten te maken. Poka Yoke is voor het eerst geïntroduceerd binnen TPS, het Toyota Production System.

Pull productie / just in time
Het pull productie proces is een productieconcept dat gebruikt maakt van het “pull”principe. Dit wil zeggen dat deze vraag de producten soepel door het hele proces trekt en dat de voorraad krimpt. Er wordt alleen geleverd wat gevraagd wordt. Een andere naam voor het “pull” systeem is het “just in time” systeem. Dit komt omdat door dit besturingsprincipe producten en diensten “net op tijd” geleverd worden.

Pull_push_principle
Bron: Wikipedia, Pullproductie

SMED
Single Minute Exchange of Die valt ook onder Lean Manufacturing. De SMED-methode zegt dat elke omvorming van het productieproces minder dan tien minuten zou moeten duren.

SWOT analyse
De SWOT analyse is een model dat intern de sterktes en zwaktes meet, en de kansen en bedreigingen in de omgeving op een rij zet. Op basis hiervan kunnen verschillende bedrijfsstrategieën bepaald worden.

Total Quality Management
Total Quality Management (TQM) is een managementfilosofie gericht op continue verbetering van de algemene bedrijfsprestaties. De focus hierbij ligt op de wensen van de klant en de bedrijfsstrategie die hierbij hoort.

Value Stream Mapping
Het maken van een Value Stream Map is een methode om snel processen in kaart te brengen en te zoeken naar verbeterpunten op het gebied van kwaliteit, kosten en doorlooptijd.

Zelfsturende teams
Relatief vaste groepen van medewerkers in een organisatie die samen verantwoordelijk zijn voor bepaalde processen van begin tot eind. In deze processen onstaan producten en / of diensten, die aan de klanten worden geleverd.

Word jij een echte Kaizen expert

Ook interessant: