Slimmer werken,
blije klanten

Lean Kaizen principe

De Kaizen methode van Imai is bedoeld voor alle takken binnen een organisatie. Van directeuren tot managers tot medewerkers. De Lean filosofie is begonnen in Japan en wordt hier beschouwd als een van de belangrijkste krachten achter de Japanse economie. Kaizen is hier onderdeel van. Volgens het Japanse Kaizen principe is het noodzakelijk dat er elke dag een beetje verbeterd wordt. De 5 belangrijkste elementen van Kaizen zijn:

kaizenprincipes Bureau Tromp

De 5S Methode

Je hebt vast wel eens gehoord van 5S als Lean tool. De 5S methode is ook een belangrijk deel van het Kaizen principe.

Seiton
Seiton staat voor scheiden. Hierbij wordt er gekeken of er geen overbodige spullen rondslingeren op de werkplek. De spullen die wel worden gebruikt moeten zo gesorteerd worden dat ze makkelijk te vinden zijn. Zo wordt er geen tijd verspild aan het zoeken naar spullen.

Seiso
Seiso betekent schoonmaken. Het is belangrijk dat alle werkruimtes goed worden schoonmaakt. Vooral de delen die belangrijk zijn voor het voortbestaan van de organisatie, zoals apparatuur. Ook moeten medewerkers zorgen voor een eigen ‘clean desk policy’: een prettige manier zoeken om hun bureau schoon te houden. Achter een schoon bureau werk je veel efficiënter.

Seiri
Seiri staat voor schikken. Onnodige materialen op de werkplek moeten worden weggehaald zodat er effectiever gewerkt kan worden. Dit kunnen kapotte spullen zijn, of materialen die nooit zijn gebruikt.

Seiketsu
Seiketsu is het standaardiseren. Iedere organisatie moet regels opstellen waar alle medewerkers zich aan dienen te houden. Zo worden alle processen en procedures gestandaardiseerd en ontstaan er minder risico’s op fouten.

Shitsuke
Shitsuke betekent standhouden. Alle medewerkers dienen zich te houden aan de opgestelde regels. Bijvoorbeeld het dragen van de juiste kleding of op een bepaalde tijd aanwezig zijn. De medewerkers moeten hierbij wel gestimuleerd en gemotiveerd worden, door ze bijvoorbeeld te belonen. Zo zullen zij zich sneller aan de regels houden.

De drie Mu’s

Naast deze sleutelelementen zijn er nog de drie Mu’s. De elementen waar de Mu’s voor staan dienen door een organisatie geëlimineerd te worden. Dit zijn:

Muda
Muda staat voor het voorkomen van verspilling. Het woord betekent letterlijk vertaalt “afval”. Elementen die geen waarde toevoegen voor de organisatie en de klant worden geëlimineerd. Bijvoorbeeld: het voorkomen van lange wachttijden, onnodig transport en te grote voorraden. Het is belangrijk om werknemers actief in dit proces te betrekken. Zij moeten namelijk hun eigen verspillingen ontdekken en bedenken hoe ze deze zouden kunnen elimineren.

Muri
Muri betekent optimale inspanning. De inspanning van mensen en machines binnen het bedrijf moet optimaal zijn. Mensen moeten gemotiveerd worden, maar niet worden overbelast. Zo kunnen zij optimaal worden ingezet. Ook machines dienen niet overbelast te worden.

Mura
Mura staat voor het beperken van onregelmatigheden. Er moet gezorgd worden voor een continu lopend proces. Een kleine afwijking in het proces kan leiden tot grotere afwijkingen bij het eindproduct of de dienst.

De voordelen van het Kaizen principe

Maar welke voordelen heeft het Kaizen principe nu precies? Die voordelen hebben we voor je op een rijtje gezet:

  • Verspillingen worden voorkomen.
  • Kaizen verbetert het gebruik van de werkruimtes, communicatie en productiecapaciteit.
  • Kaizen biedt snel resultaat. Dit komt doordat er voortdurend door middel van kleine stappen wordt verbeterd Ook wordt er gewerkt met ideeën van het eigen personeel, omdat zij kritisch naar hun eigen werkprocessen dienen te kijken. Dit motiveert en stimuleert hen.

Lean Kaizen is dus een zeer effectief principe wat in bijna iedere bedrijfstak kan worden toegepast.

Word jij een echte Kaizen expert

Ook interessant: