Slimmer werken,
blije klanten

Gemba Kaizen

“Gemba” betekent in het Japans: “Echte plek”. Daarmee wordt de werkvloer (productieplaats) bedoeld.
Gemba Kaizen staat tegenwoordig voor “het continu verbeteren van de werkplek“. De medewerkers hebben dagelijks te maken met producten die vervolgens naar de klant gaan. Het management komt weinig rechtstreeks in aanraking met de producten. Om klanten tevreden te maken en te houden is het belangrijk om het productieproces te verbeteren en problemen op te sporen en op te lossen. Kaizen Management is een goede methode om dit te kunnen realiseren. Gemba Kaizen wil zeggen dat Kaizen specifiek gericht is op de werkplek; dus op de medewerkers. Problemen op de werkvloer zijn geen problemen van het management. De oplossing moet dan ook niet vanuit het management komen. De medewerkers kunnen deze problemen beter zelf aanpakken. Zij spenderen veel tijd op de werkvloer en hebben dus ook de meeste kennis hierover.

Ontstaan van Gemba Kaizen

Gemba Kaizen is samen met Kaizen Management. ontstaan tijdens de toepassing van de theorieën van verschillende experts zoals Masaaki Imai, Walter Shewhart, Frank Bunker Gilbreth en Frederick Taylor. Gemba Kaizen richt zich op de continue kwaliteitsontwikkeling op de werkvloer. Als de kwaliteit hoger wordt kunnen verspillingen worden geëlimineerd en kosten worden gereduceerd.

Gemba_Huis_Bureautromp

Regels van Gemba Kaizen

  • Behandel het probleem op de plek waar het probleem zich voordoet
  • Controleer hier de belangrijkste zaken
  • Neem enkele tijdelijke maatregelen
  • Probeer de oorzaak te ontdekken

Probeer herhaling van het probleem te voorkomen. Iedereen zal dit volkomen logisch vinden maar het tegendeel blijkt vaak: we doen dit vaak niet en als we het doen, dan lopen we vast. De grote stapel problemen zorgt ervoor dat we geen zin en energie meer hebben om ze op te lossen. Kun je het dan maar beter doen? Zeker niet. Je moet alleen wat voorwerk verrichten, de organisatiestructuur op orde krijgen en de principes van Gemba Kaizen onder de knie krijgen.

Principes van Gemba Kaizen

Gemba Kaizen kent enkele basisprincipes. Deze zijn:

1. Andere rol van het management: Volgens Gemba Kaizen zijn er voor de manager twee taken die altijd voorop staan: het onderhouden van de standaarden op de werkplek en het verbeteren van deze standaarden. Dit kunnen standaarden zijn op het gebied van productie, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van management of techniek.
2. Proces versus resultaat: Binnen Gemba Kaizen ligt de nadruk meer op het verbeteren van processen en minder op resultaatsturing. Het resultaat is de uitkomst van menselijke of machinale inspanning. Een Gemba Kaizen manager zal dus nooit zeggen: “De kosten moeten volgend jaar 10% lager zijn”, maar zal eerder vragen: “Wat kunnen wij als team doen om de kosten volgend jaar met 10% te verlagen”?
3. SDCA -en PDCA cirkels: SDCA staat voor: Standaardiseren, Doen, Controleren en Aanpassen. Dit betekent dat het werk gestandaardiseerd moet worden, maar de standaard moet ook gehandhaafd blijven. PDCA staat voor: Plan voor verbetering van de standaard: Doen, Controleren en Aanpassen.
4. Kwaliteit staat vooraan: In de rij van kosten, tijd en kwaliteit, staat kwaliteit op de eerste plaats. In ieder proces.
5. Harde feiten: Werkelijke gegevens. Aan vermoedens heb je niets. Het bespreken van vermoedens in een vergadering heeft dus ook geen zin. In de Gemba Kaizen aanpak staat het verzamelen, analyseren en controleren van gegevens centraal.
6. De klant is next: Het is natuurlijk van groot belang dat je geen foute informatie of verkeerde producten naar de klant stuurt. Hou de klantrelaties optimaal. Dit is de volgende stap.

Word jij een echte Kaizen expert

Ook interessant: