Slimmer werken,
blije klanten

Het verschil tussen Kaizen en Lean

Het is een uitdagende taak om je organisatie te veranderen. Je ziet al snel door de bomen het bos niet meer als je op zoek gaat naar een model of instrument dat je kunt gebruiken bij het veranderingsproces. Als er dan ook nog verschillen zijn tussen de verschillende modellen, wordt de keuze al helemaal lastig. Lean, Six Sigma en Kaizen worden vaak samen genoemd, en er zijn dus ook veel overeenkomsten. Toch zijn er ook belangrijke verschillen die handig zijn om te weten. Wij hebben de verschillen tussen Lean, Six Sigma en Kaizen voor je op een rijtje gezet, aangezien hier vaak de meeste verwarring voorkomt.

Lean

Lean richt zich op het elimineren van verspillingen. Lean komt van Toyota, vanuit TPS: het Toyota Productie Systeem. Het is een werkwijze die zich richt op efficiency. Er wordt een flexibele werkomgeving ontwikkeld waarbij de klant centraal staat en waarbij verspilling zoveel mogelijk wordt geëlimineerd. Lean is een verzamelnaam voor methoden die zich richten op procesverbetering en het elimineren van verspillingen. Kaizen is zo’n methode.

Kaizen

Kaizen gaat eigenlijk een stap verder. Het stopt niet bij het elimineren van verspillingen. Kaizen gaat om continu verbeteren. Je blijft je organisatie continu verbeteren waardoor deze verandert.

Six Sigma

Six Sigma is een methode om de winstgevendheid van organisaties te verbeteren. Het is gericht op relevante statistieken en gegevens en op basis hiervan beslissingen nemen. Six Sigma is een managementmethode gebaseerd op gestructureerd procesmanagement. Meer dan vijfentwintig jaar geleden is Motorola met Six Sigma begonnen. Mutinationals zoals General Electric, Ford, Boeing en American Express hebben grote successen bereikt met de methode. Ook in Nederland wordt Six Sigma steeds meer toegepast, in combinatie met Lean. Lean Six Sigma is ook goed toepasbaar in het MKB.

Behalve deze methodes zijn er nog meer tools die onder Lean en Kaizen vallen.

Welke methode past het best?

Omdat de methodes met elkaar verweven zijn, is het lastig om gebruik te maken van maar één methode. Wel kun je een bepaald model de hoofdrol laten spelen in het verbeteren van je processen. Enkele tips hierbij:

  • Voordat je kiest voor een model dat je gebruikt bij een veranderingsproces, moet je eerst een goede analyse opstellen. Vervolgens kun je beslissen wat er precies nodig is om te kunnen veranderen en verbeteren.
  • Je moet nooit het belang van commitment onderschatten. Het liefst zie je natuurlijk 100% commitment van iedere betrokkene. Probeer je medewerkers dus te motiveren om met de methode aan de slag te gaan. Stel een lijst op met welke voordelen de methode voor hen heeft.

Word jij een echte Kaizen expert

Ook interessant: