Slimmer werken,
blije klanten

Wat is een Pareto Chart? En hoe werkt het in de praktijk?

De Pareto Chart is een handige tool tijdens het analyseren van processen. Je kan er de oorzaak/gevolg relatie van problemen mee in kaart brengen. In 1897 ontwikkelde Vilfreda Pareto, een Italiaanse econoom, een formule voor de ongelijke verdeling van welvaart in zijn land. Later werd deze formule bekend als de 80/20 regel.

lean tools

Waarschijnlijk heb je wel eens van de uitdrukking: “20% van de klanten zorgen voor 80% van de omzet” gehoord. Als je dit toepast in een Lean Six Sigma project, noem je de grafiek die hieruit komt de Pareto Chart.

Met de Pareto Chart breng je op een gemakkelijke manier in kaart waar de meeste problemen in het proces vandaan komen. Als je de Pareto Chart aan het begin van het verbeterproces toepast, kun je deze gebruiken om het project veel minder complex te maken.

We geven in dit artikel twee praktijkvoorbeelden van hoe de Pareto Chart ingezet kan worden. In het eerste voorbeeld laten we zien hoe de Pareto Chart in de productie-industrie werkt en in het tweede voorbeeld kijken we naar de werking ervan binnen de dienstsector.

Parto Chart in de productie

Veel fouten in een proces volgen een vast patroon. En een klein gedeelte van de problemen veroorzaken vaak een groot deel van de effecten.

Met de Pareto Chart kan je inzien wat de relatieve frequentie is van de defecten, waarbij je overzichtelijk kan zien welke problemen de hoogste prioriteit hebben. Als je deze problemen als eerste aanpakt en deze defecten oplost, haal je het snelst het beste resultaat.

Hieronder hebben we een voorbeeld gezet van een Pareto Chart: 

Pareto Chart Productie

In deze grafiek is duidelijk te zien aan welke defecten er als eerst gewerkt moet worden. In de eerste drie categorieën (dirt in paint, sag en orange peel) zijn samen verantwoordelijk voor 87,5% van de defecten.

Pareto Chart in de dienstsector

Ook in de dienstsector kan de Pareto Chart een groot verschil maken. In onderstaand voorbeeld laten we zien hoe de grafiek er hier uit kan zien.

Op de linkeras wordt het aantal klachten weergeven, aan de onderkant binnen welke categorie de klachten vallen en aan de rechterkant staan de cumulatieve percentages.

Pareto Chart Service

In dit voorbeeld zijn klachten over de kamer, de inrichting en de hygiëne samen 83,8% van de totale klachten.

Je zou hiermee zeggen dat je als management je sowieso op deze drie categorieën moet gaan focussen. Maar dit is niet altijd het geval. Soms is de oorzaak van een klacht niet snel of gemakkelijk op te lossen en kan je beter naar andere problemen kijken.

Bijvoorbeeld: Als de klachten over de kamers binnenkomen omdat deze te klein zijn, is het lastig om deze groter te maken. Wel kan je deze goed schoon houden en zorgen dat ze efficiënt en met stijl ingericht worden.

Andere manieren

Er zijn ook andere mogelijkheden voor het opzetten van je Pareto Chart. Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar de kosten in verhouding tot het aantal klachten, of hoeveel tijd het kost om een probleem op te lossen. Er zijn verschillende manieren van kijken, en elke manier levert andere oplossingen of resultaten op. Wat de beste manier voor jouw organisatie is, hangt af van de situatie.

Pareto Chart

Meer lezen?