Slimmer werken,
blije klanten

Lean versus Scrum: wat is het verschil?

Je kan met Lean management binnen elke organisatie en bij elk proces aan de slag. Echter, Lean is niet de enige management methode. Iedere manager heeft zijn eigen voorkeur voor een methode. Maar hoe weet je dan welke methode voor jouw organisatie of processen het best aansluit?

Naast Lean en Six Sigma heb je ook de Agile Software Development. Onder de Agile softwareontwikkeling vallen meerdere methoden: waaronder Scrum en Lean softwareontwikkeling. In dit artikel kijken we naar de overeenkomsten en de verschillen tussen deze twee methoden.

agile training

Wat is Scrum?

Scrum is een methode waarmee je op een flexibele manier producten kunt ontwikkelen. Het doel is om een zelfsturend team te creëren die complete en werkende producten oplevert. Een van de belangrijkste kenmerken van een Scrum team is het samenwerken. Ze moeten snel kunnen inspelen op omstandigheden die kunnen veranderen. Na elke sprint stel je de eisen van het verwachte product bij.

Om Scrum uitgebreider uit te leggen hebben we een infographic gemaakt. Deze kan je hier downloaden in hoge resolutie.

Scrum wordt vooral toegepast bij producten waar nog niet helemaal duidelijk is voor de opdrachtgever wat hij ermee wil. Als na de eerste sprint het prototype is geleverd, wordt dit vaak veel duidelijker.

Als je meer informatie wilt hebben over Scrum, neem dan eens een kijkje op ons Scrum Kennisplatform. We hebben daarnaast ook een Kennisplatform specifiek voor Scrum Masters.

Lean versus Scrum: de overeenkomsten

De grootste overeenkomst tussen de twee methoden is dat bij beiden de samenwerking tussen de werknemers centraal staat. Dit bepaalt het succes van de methoden. Bij zowel Scrum als Lean zijn de werknemers belangrijker dan de tools die ze gebruiken.

Bij Scrum en Lean is er niets belangrijker dan het eindresultaat. Het creëren van waarde voor de klant is het enige doel van het ontwikkelingsproces. Bij Scrum houdt dit in dat de opdrachtgever zijn wensen constant kan bijstellen en bij Lean dat de producten zonder verspillingen worden gemaakt. De klant moet ontvangen wat hij verwacht.

Ook in de uitvoering zijn er overeenkomsten. Bij Lean is het gebruikelijk om elke dag te starten met een dagstart, hier houd je een korte evaluatie en bespreek je wat er gedaan moet worden. Dit is bij Scrum ook het geval. Binnen vijftien minuten weet elk teamlid wie met wat bezig is geweest, wat er nog gedaan moet worden en wat de eventuele problemen zijn. Dit heet bij Scrum officieel de: ‘Daily Scrum Meeting’.

Zowel bij Scrum als bij Lean is het principe om altijd te blijven verbeteren belangrijk. Binnen Lean noemen ze dit ook wel Kaizen. Beide methodes gaan uit van continue leren en aanpassen. Dit is een onmisbaar onderdeel, omdat waarde creëren voor de klant het allerbelangrijkst is.

Lean versus Scrum: verschillen

Lean Management is ontstaan in de industriële sector voor het efficiënter inrichten van productiesystemen. Scrum is ontstaan in een creatieve en kennisintensieve omgeving – softwareontwikkeling – waar men moest werken met snelle veranderingen.

De verschillen tussen Scrum en Lean liggen echter niet alleen in het ontstaan van de methoden. Waar je Lean vaak toepast om processen binnen de gehele organisatie en de omgeving ervan te verbeteren, pas je scrum toe in teamverband, waar teams niet groter zijn dan 11 personen.

Daarnaast is het doel van Lean om de processen zonder verspillingen te laten verlopen. Dit leidt tot een eindproduct dat op de meest efficiënte manier geproduceerd is. Meestal gaat dit over een langere periode waarin je deze processen uitvoert en over eindproducten die je constant produceert. Terwijl je bij Scrum per sprint een deelproduct maakt. Dit prototype ga je eerst testen en evalueren voordat je aan de tweede sprint start. Je ontwikkelt eerst een volgend product en gaat hiermee verder.

Dus: Scrum of Lean?

Er is geen universeel antwoord op welke methode het beste is. Dat moet je voor jezelf bepalen, terwijl je rekening houdt met je organisatie. Beide methoden sluiten nauw op elkaar aan en ze passen beiden binnen elke manier van ontwikkeling. Waar het uiteindelijk om gaat is dat de klant altijd centraal staat en dat deze het product krijgt wat ze verwachten, en misschien zelfs iets meer.

lean versus scrum

Meer lezen?