Slimmer werken,
blije klanten

FMEA (Failure Mode and Effect Analyse) + voorbeeld

De FMEA is ontwikkeld in 1950 door medewerkers van het leger. De FMEA zou helpen bij het kunnen bestuderen van problemen in het militaire systeem. Later ging ook NASA gebruik maken van de methode. Ook Ford en Toyota gingen met de methode aan de slag, zo brachten zij deze voor het eerst in de auto-industrie.

FMEA

Fasen van de DMAIC

In de DMAIC heb je vijf fasen, bij de FMEA zijn drie van deze fasen belangrijk. De Measure fase gaat over het relateren van de processtappen aan input variabelen. In de Analyze fase zoek je naar de bronoorzaak in een proces. En in de Control fase zorg je dat risico’s worden verzacht in nieuwe situaties.

Waarom een FMEA?

Met een FMEA onderzoek je of een product of een proces mogelijk fouten kan veroorzaken. Door het mogelijke falen van een product of proces te onderzoeken kan je van tevoren maatregelen treffen om dit te voorkomen, door de kans op de fouten te verlagen of de impact van het voorkomen te verminderen.

Wat is het doel van de FMEA?

Met de FMEA kan je op een gestructureerde manier de volgende zaken aanpakken:

 • Je kan de oorzaken van problemen opsporen en mogelijke zwakke plekken vinden waardoor een probleem kan ontstaan bij een product, service of een proces.
 • Inschatten wat het risico is dat een klant of organisatie loopt bij een specifieke fout.
 • Je kan prioriteiten toekennen voor een verdere analyse (Analyze Fase).
 • Definiëren en prioriteren van maatregelen voor beperking van het risico en het voorkomen van fouten.
 • Input verzamelen voor de OCAP, Out of Control Action Plan.

Hoe je precies aan de slag gaat met de FMEA kan je hier lezen, inclusief een gratis Whitepaper.

Wanneer maak je een FMEA?

 • Op het moment dat bestaande ontwerpen of processen veranderen.
 • Bij de ontwikkeling van nieuwe systemen, processen of producten.
 • In de Design fase, zodat je het risico van een project begrijpt.
 • In de Measure fase. Het relateren van de processtappen aan de KPIV’s (Key Process Input Variabele) en aan het risico, en om KPIV’s te prioriteren.
 • In de Analyze fase, om de verbeter implementatie risico’s te begrijpen.
 • In de Improve fase, voor het inschatten van de effectiviteit van een control plan.

Hoe bereken je een FMEA?

Als je de FMEA hebt ingevuld, moet je het Risk Priority Number berekenen om te bepalen welke processtappen het grootste risico bevatten.

Je berekent de FMEA aan de hand van drie indicatoren. Elke indicator krijgt een individuele score. Als je klaar bent met het scoren van de indicatoren, vermenigvuldig je de aantallen met elkaar en dan krijg je het Risk Priority Number. Dit getal geeft de mate van risico aan. Hoe hoger de RPN, hoe hoger het risico is.

FMEA - RPN risk priority number

Severity (S) = Hoe ernstig is de fout?

Dit is een score van 1 t/m 10. De 10 staat voor gevaarlijk hoog en de 1 voor geen ernst.

Occurrence (O) = Hoe vaak komt de fout voor?

Kan een een score krijgen van 1 t/m 10. Waar 10 voor erg hoog staat en 1 voor minimaal.

Detection (D) = Wat is de kans dat de fout wordt opgemerkt?

Ook hier lopen de opties voor de score van 1 t/m 10. 10 staat voor onmogelijk en 1 voor zeker te detecteren.

RPN = S x O x D

Gradaties scoren RPN - FMEA

Invullen van de FMEA

FMEA invullen

RPN Level Action
> 300 Kritisch Onderneem snel actie breng RPN terug naar 125
125 – 300 Gering Onderneem actie breng RPN terug naar 125
< 125 Minimaal Kan later op gereageerd worden

Belangrijk:

 • Als de RPN hoger is dan 125 is er actie nodig.
 • Er is verder onderzoek nodig als er op een van de drie indicatoren (Severity, Occurrence, Detection) een 10 wordt gescoord.
 • Zorg dat je de schaalverdeling zo aanpast dat deze binnen jouw organisatie aansluit.

Voorbeeld van een FMEA

We hebben een FMEA ingevuld voor een pinautomaat. Op drukke dagen zoals Koningsdag, waar heel veel mensen pinnen, is het altijd de vraag of de pinautomaat niet buiten gebruik is. Ook bij digitalisering heb je soms last van storingen. Voor het voorbeeld van de FMEA voor de pinautomaat klik hier.

Wil je zelf aan de slag met een FMEA? Vul hieronder je gegevens in en download het FMEA template.

10-Stappenplan

Als je de template hebt gedownload kan je hem invullen door de volgende tien stappen te volgen:

 1. In de eerste kolom beschrijf je de processstappen
 2. Schrijf bij elke processstap op wat er fout kan gaan
 3. Omschrijf ook wat er met de klant en het proces gebeurt als de fout optreedt
 4. Beoordeel hoe ernstig dit is (Severity)
 5. Ga op zoek naar de oorzaken van de fout (hiervoor kan je 5x waarom gebruiken)
 6. Beoordeel hoe vaak de fout voorkomt (frequency of occurrence)
 7. Kijk hoelang het duurt voordat de fout wordt opgemerkt (likelihood of detection)
 8. Sorteer de RPN van hoog naar laag en neem dit door met het team. Door te sorteren breng je overzicht aan de discussie welke problemen als eerste aangepakt moeten worden
 9. Stel verantwoordelijke personen aan voor de oplossingen en stel concrete maatregelen op om het op te lossen
 10. De verantwoordelijke personen voeren de maatregelen uit. Als dit is gedaan beoordeel je opnieuw de occurrence en de detection. Als de maatregelen werken zal de fout minder vaak voorkomen of sneller opgemerkt worden als deze zich voordoet. De ernst van de fout zal in bijna alle gevallen hetzelfde blijven.

continu verbeteren

Meer lezen?