Slimmer werken,
blije klanten

Het elimineren van verspillingen

De kern van Lean management draait om het elimineren van verspillingen zodat klantwaardes gemaximaliseerd kunnen worden. Binnen Lean kunnen we processen opdelen in 3 soorten waardes, oftewel values:

 1. Klantwaarde (Customer value added)
 2. Businesswaarde (Business value added)
 3. Geen waarde (non value added)

Gemba banner

Klantwaarde

Klantwaarde kunnen we simpelweg omschrijven als iets waar de klant op wil wachten en waar de klant voor wil betalen. Denk hierbij aan een snelle en stabiele internetverbinding, een goede klantenservice, een goede en snelle levering etc.

Businesswaarde

Businesswaardes kunnen we het beste omschrijven als zaken waar de klant niet direct op zit te wachten, en derhalve ook niet bewust aan meebetaald, maar deze vaak wel verplicht in het proces zitten. Deze verplichtingen kunnen bijvoorbeeld ontstaan uit kwaliteitseisen, wet of regelgeving en regels vanuit de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn: de accountscontrole, ISO-certificeringen, accreditaties etc.

Geen waarde

Alle zaken welke geen klantwaarde of business waarde vertegenwoordigen noemen we ook wel verspillingen. De termen Muda (Japans) en Waste (Engels) worden hier ook vaak voor gebruikt.

Door businesswaardes te minimaliseren en verspillingen te elimineren vergroten we onze klantwaarde. Een bijkomend effect is bijna altijd dat je op een efficiëntere manier te werk gaat, denk bijvoorbeeld aan het verminderen van onnodige wachttijden.

 

TIM WOODS

Binnen Lean kennen we 8 soorten verspillingen. Een makkelijke naam om de verspillingen te kunnen onthouden is TIM WOODS. Het is natuurlijk handig om te weten welke verspillingen we binnen Lean kennen, maar het belangrijkste is het kunnen herkennen en vervolgens het elimineren van een verspilling. Een goede tool om verspillingen in kaart te brengen is de waardestroom analyse.

verspillingen

 • Transport

Transport is het verplaatsen van iets van A naar B. een voorbeeld van transport is het bezorgen van een pakketje.

verspillingen

 • Inventory

Onder voorraad verstaan we natuurlijk een voorraad grondstoffen, een voorraad halffabricaat of een voorraad gereed product. Een voorraad kan natuurlijk ook een andere vorm hebben, denk aan een stapel (digitale)klachtenformulieren of een aantal ongelezen e-mails.

 • Motion

Met beweging (motion) bedoelen we de bewegingen in een proces, anders dan transport. Dit zijn vaak fysieke bewegingen (draaien, bukken etc.) maar kunnen bijvoorbeeld ook in een computersysteem plaats vinden. Denk aan het wisselen van vensters/systemen om je werk te kunnen doen.

verspillingen

 • Waiting

Vaak ontkom je niet aan wachttijden omdat een proces vaak een minimum aan tijd kost, bijvoorbeeld het bakken van een brood. Een te lange wachttijd kan je als verspilling zien.

verspilling bij overproductie

 • Overproduction

Overproduceren is letterlijk meer maken dan nodig is. Wanneer een klant 100 producten besteld en je hebt er 200 geproduceerd, dan is er sprake van overproductie. Het gevolg hiervan kan zijn dat je een te grote voorraad krijgt. Indien het producten op maat zijn, dan bestaat er de kans dat je deze nooit meer zult kunnen afzetten.

verspillingen

 • Overprocessing

Overbewerking kun je zien als meer doen dan nodig is. Vaak gebeurt dit omdat we denken dat onze klant hier waarde aan hecht terwijl het hem niet gevraagd is en hij dit ook nooit heeft aangegeven. Vaak zie je dit terug in de vorm van tijd en aandacht in uiterlijke kenmerken. Een mooi voorbeeld is het standaard in laten pakken van een geurtje bij de Parfumerie terwijl het gekocht geurtje voor eigen gebruik is.

verspillingen

 • Defects

Het maken van fouten kan vaak leiden tot herstelwerk en in het ergste geval moet alles opnieuw gedaan worden. Een verkeerd naam op je hypotheekakte is een mooi voorbeeld, maar denk ook aan een spelfout in je e-mailadres.

verspillingen

 • Skills

De laatste vorm van verspilling heeft betrekking op het talent van de medewerker zelf. Dit kan onderbenutting van talent zijn maar andersom kan deze verspilling ook voorkomen wanneer taken gedelegeerd worden naar iemand die er niet voor gekwalificeerd is.

Zoals je wellicht al gemerkt hebt kan de ene verspilling leiden tot een andere vorm van verspilling, een fout kan immers leiden tot meer wachttijd. Verspillingen zijn processtappen welke geen waarde toevoegen. Het elimineren van verspillingen zorgt ervoor dat de processtappen welke waarde toevoegen beter op elkaar aansluiten en kan vaak een gereduceerde doorlooptijd of een kleinere foutmarge als gevolg hebben. Het elimineren van verspillingen draagt ook bij aan het creëren van flow.

Kort samenvattend kennen we dus 8 vormen van verspillingen. Elimineren van deze verspillingen doen we in twee stappen:

Stap 1

Herkennen van verspilling

Stap 2

Verspillingen uit het proces nemen

Door het elimineren van verspillingen verhogen we onze klantwaarde, creëren we flow en gaan we efficiënter te werk.

8 verspillingen