Slimmer werken,
blije klanten

De betekenis van Six Sigma

De Six Sigma betekenis is niet altijd helder. Wordt hiermee de betekenis bedoeld van de managementfilosofie of van de 3,4 fouten per 1 miljoen producten? In dit blog bericht zullen wij de Six Sigma betekenis verder toelichten. Waar komt het vandaan en wat betekent het nou eigenlijk? Laten we de Six Sigma eens vanuit beide oogpunten bekijken.

 

Als we kijken naar een eerste betekenis van Six Sigma dan wordt onderstaande geformuleerd:

Six Sigma is een methode die organisaties tools biedt om de prestaties van hun proces te verbeteren. Het verbeteren van de prestaties en verlagen van de proces variatie met als doel het minimaliseren van het aantal defecten en verhogen van de winst, medewerkers tevredenheid en de kwaliteit van producten of diensten. De Six Sigma kwaliteit is een term die vaak wordt gebruikt voor de volgende twee zaken: 

  1. Een proces binnen +/- 6van de specificatie limieten van het gemiddelde in een normaalverdeling/ Gauss Kromme.
  2. Wanneer een proces beheerst is. Dit betekend dat de proces prestatie binnen de proces limieten van +/- 3van het gemiddelde in een Control Chart vallen.

Six Sigma betekenis volgens de filosofie.

Six Sigma is ontstaan binnen Motorola. Dit was in de jaren 80 van de vorige eeuw. Het ontstaansrecht voor Six Sigma kwam voort uit de grote kwaliteitsproblemen binnen Motorola. Om dit te realiseren was een doel, route en organisatie nodig om dit te kunnen realiseren.

Motorola merkte dat concurrenten van hun veel beter in staat waren om goede kwaliteit te leveren. Om een gewaagde concurrent te blijven was het van essentieel belang dat Motorola beter ging presteren. Hierdoor werd het verbeteren van de kwaliteit van de producten de grootste prioriteit binnen Motorola. Hij stelde het ambitieuze doel dat elk product 10x beter moest worden.

Binnen Motorola werd er door Bill Smith een verband ontdekt tussen het aantal herbewerkingen aan een product bij het maken van een product en de kans op problemen bij het gebruik hiervan. Zijn idee kwam voort uit de gedachte dat veel variatie in je proces de kans vergroot op het maken van onopgemerkte fouten.

Hij had vervolgens ook het idee om het kwaliteitsniveau binnen Motorola Six Sigma te noemen. In dit geval worden er maar 3,4 fouten producten per miljoen mogelijkheden gemaakt. Six Sigma klonk als term spannend en uitdagend en was goed genoeg om binnen de rest van de organisatie te verkopen.

Later is deze betekenis van Six Sigma in de basis gelijk gebleven. Echter is er steeds meer toegevoegd aan de Six Sigma filosofie om er zo voor te zorgen dat het een steeds completere filosofie werd. Zoals de DMAIC-structuur en de verschillende Belt niveaus. Maar ook de statistische mogelijkheden zijn verder ontwikkeld om ze zo nog breder in te zetten.

Sigma

Sigma of σ is het symbool voor de standaarddeviatie, de gemiddelde spreiding van een kenmerk rondom een streefwaarde. Bij Six Sigma gaat het om een streefwaarde voor een CTQ-aspect van een product of proces.

 

Six Sigma

Met de term zes sigma (Six Sigma, 6σ) wordt aangegeven dat een proces dusdanig is geoptimaliseerd, dat zelfs bij een afwijking van zesmaal de gemiddelde spreiding (zesmaal de standaarddeviatie) kritische kwaliteitsaspecten nog voldoen in de ogen van de klant. De kans op een goed procesverloop is dan tenminste 99,9997 %, oftewel de kans op een defect is minder dan 3,4 op de miljoen. *

 

Conclusie

Met de Six Sigma betekenis hebben we kunnen zien dat er twee betekenissen aan hangen. Vanuit de managementfilosofie als een optimalisatie methode met tooling om processen te verbeteren. Vanuit de proceskant wanneer we van Six Sigma spreken als er minder dan 3,4 fouten op de miljoen mogelijkheden voorkomen. Vanuit beide gezichtspunten is het het doel om zo min mogelijk fouten te maken binnen de organisatie en om de variatie te verkleinen.